REF_DEBUG: Install refcounter.py to $(ASTDATADIR)/scripts
[asterisk/asterisk.git] / formats / format_jpeg.c
index 169ffbb..5b2c72d 100644 (file)
  * \arg File name extension: jpeg, jpg
  * \ingroup formats
  */
+
+/*** MODULEINFO
+       <support_level>extended</support_level>
+ ***/
  
 #include "asterisk.h"
 
@@ -32,6 +36,7 @@ ASTERISK_FILE_VERSION(__FILE__, "$Revision$")
 #include "asterisk/module.h"
 #include "asterisk/image.h"
 #include "asterisk/endian.h"
+#include "asterisk/format_cache.h"
 
 static struct ast_frame *jpeg_read_image(int fd, int len)
 {
@@ -48,7 +53,7 @@ static struct ast_frame *jpeg_read_image(int fd, int len)
        }
        memset(&fr, 0, sizeof(fr));
        fr.frametype = AST_FRAME_IMAGE;
-       fr.subclass.codec = AST_FORMAT_JPEG;
+       fr.subclass.format = ast_format_jpeg;
        fr.data.ptr = buf;
        fr.src = "JPEG Read";
        fr.datalen = len;
@@ -70,14 +75,6 @@ static int jpeg_identify(int fd)
 static int jpeg_write_image(int fd, struct ast_frame *fr)
 {
        int res=0;
-       if (fr->frametype != AST_FRAME_IMAGE) {
-               ast_log(LOG_WARNING, "Not an image\n");
-               return -1;
-       }
-       if (fr->subclass.codec != AST_FORMAT_JPEG) {
-               ast_log(LOG_WARNING, "Not a jpeg image\n");
-               return -1;
-       }
        if (fr->datalen) {
                res = write(fd, fr->data.ptr, fr->datalen);
                if (res != fr->datalen) {
@@ -92,7 +89,6 @@ static struct ast_imager jpeg_format = {
        .name = "jpg",
        .desc = "JPEG (Joint Picture Experts Group)",
        .exts = "jpg|jpeg",
-       .format = AST_FORMAT_JPEG,
        .read_image = jpeg_read_image,
        .identify = jpeg_identify,
        .write_image = jpeg_write_image,
@@ -100,6 +96,7 @@ static struct ast_imager jpeg_format = {
 
 static int load_module(void)
 {
+       jpeg_format.format = ast_format_jpeg;
        if (ast_image_register(&jpeg_format))
                return AST_MODULE_LOAD_FAILURE;
        return AST_MODULE_LOAD_SUCCESS;
@@ -112,4 +109,9 @@ static int unload_module(void)
        return 0;
 }
 
-AST_MODULE_INFO_STANDARD(ASTERISK_GPL_KEY, "jpeg (joint picture experts group) image format");
+AST_MODULE_INFO(ASTERISK_GPL_KEY, AST_MODFLAG_LOAD_ORDER, "jpeg (joint picture experts group) image format",
+       .support_level = AST_MODULE_SUPPORT_EXTENDED,
+       .load = load_module,
+       .unload = unload_module,
+       .load_pri = AST_MODPRI_APP_DEPEND
+);