Merged revisions 151240 via svnmerge from
[asterisk/asterisk.git] / autoconf / ast_prog_ld_gnu.m4
1 # AST_PROG_LD_GNU
2 # --------------
3 AC_DEFUN([AST_PROG_LD_GNU],
4 [AC_REQUIRE([AST_PROG_EGREP])dnl
5 AC_CACHE_CHECK([if the linker ($LD) is GNU ld], lt_cv_prog_gnu_ld,
6 [# I'd rather use --version here, but apparently some GNU lds only accept -v.
7 case `$LD -v 2>&1 </dev/null` in
8 *GNU* | *'with BFD'*)
9   lt_cv_prog_gnu_ld=yes
10   ;;
11 *)
12   lt_cv_prog_gnu_ld=no
13   ;;
14 esac])
15 with_gnu_ld=$lt_cv_prog_gnu_ld
16 ])# AST_PROG_LD_GNU